Film Makinesi
Türk Adult Porn Fetish Resimleri Belgeseller
Full Adult Porn Filmler Seks Hikayeler Bluray-HD Filmer
Yabancı Adult Filmler Adult Hikayeler Forum Hakkinda
Ana Sayfa FORUM iLE iLGiLi DUYURULAR TANISALIM KAYNASALIM SiTEMiZ iLE iLGiLi ONERi VE SIKAYETLERiNiZ PROFiLiNiZ


Geri Git   Amatör Türk Adult Porno Hikayeler > >

istanbul escort

Gay Hikaye Gay Hikaye Arşivleri bu bölümde yer almaktadır.

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.Mart.2019, 03:40
Rotinda Rotinda isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Super Moderator
 
Üyelik tarihi: 19.Ocak.2019
Mesajlar: 2,864
Standart Tekrar Yasamaya Deger

Tekrar Ya?amaya De?er<br /><BR><br />Herkes gibi bende bu sitenin m?davimlerindenim s?rekli okur bu hikayelerin ?o?usunun abart?l? bir fantazi ?r?n? oldu?unu d???n?rd?m ama baz?lar?n?n ya?anm?? olabilece?ini de hi? akl?mdan ??karmazd?m.??te bu d???nceler i?erisinde okudu?um bir hikayenin beni ?ok etkilemesi nedeniyle hikayeyi yazan ki?iye bir mail g?nderdim <br /><BR><BR><BR><br />ertesi g?n? mailime yanıt geldi benimle yaz??mak istedi?ini tek ?art?n?n aletimin kar?s?n?n istedi?i ?l??lerde onu doyuracak kal?n bir yarra??n olmas?n? s?yl?yordu bunun mesele olmayaca??n? tam kar?s?n?n istedi?i ?l??lerde bir aletimin oldu?unu s?yledim. ?nceleri b?yle bir ili?kinin olaca??na inanamad?m ama yaz??t?ktan sonra inanmaya ba?lad?m. <br /><BR><BR><BR><br />Bu ?iftin tam benim fantazilerimde yer verdi?im bir ?ift olmas? beni daha ?ok heyecanland?r?yordu.Yanl?z tek mesele benim onlara onlar?nda bana g?venmesi laz?md? ??nk? i?im ve ?evrem gere?i b?yle bir ili?kinin de?ifre olmas?ndan korkuyordum.K?sa s?rede bu g?ven ortam?n? sa?lad?k ve beni bulunduklar? ile evlerine çağrı ettiler. <br /><BR><BR><BR><br />Telefonda bulu?aca??m?z yeri tesbit ettik ve bulu?ma noktas?nda benim biraz ?ekingen tav?rlar?mla g?r??t?k.?nce beni kar?s?yla tan??t?rd? ikiside benim ya?lar?mda kar?s? bal?k etinde ?ok tatl? bir kad?nd?, kar?c???m g?nlerdir fantazilerimizi s?sleyen Serdar buda kar?m Hahde, kar?s? ho?geldiniz diyerek elimi s?kt? ve dude??ma yak?n bir yerden yana??mdan y?z?n? bast?rarak beni ?pt? o an b?t?n vucudum sanki yan?yor <br /><BR><BR><BR><br />erkekli?ime yargıç olam?yordum sanki yarra??m pantolanumu y?rtarcas?na d??ar? ??kacak gibiydi.Kar?s?n?n ve kendinin rahat tav?rlar? benimde heyecan?m? yenmeme neden oldu ?nce bulundu?umuz kafede bir?eyler i?ip rahatlamam?z? s?ylediler.Sipari?lerimizi verdik benim yarra??m hala sertli?ini kaybetmeden pantolonumu zorluyordu masada otururken hi? beklemedi?im bir anda gayet rahat bir ?ekilde elini yarra??m?n ?zerine koydu ve b?t?n g?c?yle s?kt?, <br /><BR><BR><BR><br />kocas?na d?nerek can?m kocac???m i?te bunu istiyordum ?u an bile i?ime girmesini ne kadarZevce.com da ka? adet istek varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; arzuluyorum bilemezsinKocas?,sabret kar?c???m onun tad?n? eve gitti?imizde istedi?in kadar ??karacaks?n art?k o senin, ?ok istiyorum am?m?n sular?na mani olam?yorum baksana Serder diyerek elimi bacaklar?n?n aras?na soktu ger?ektende beğeni sular? kilotundan ta?m?? elimi ?slatm??t? ?slak parmaklar?m? a?z?ma sokarak yalad?m <br /><BR><BR><BR><br />ger?ektende ?ok ho? bir tad? vard? bende kendime yargıç olam?yordum orac?kta o tatl? s?v?lar? yalay?p yutmak istiyordum.Bu durumu farkeden kocas? hadi kalkal?m sizin dayanacak g?c?n?z kalmad? bende sizden a?a?? kal?r de?ilim bir an ?nce bu ??lg?n an? ya?amal?y?z diyerek i?eceklerimizden son yudumu ald?k ve ??kt?k. <br /><BR><BR><BR><br />Otopark ta bekleyen arabaya binip yola koyulduk.Arabaya binerken adam kar?s?na sen benim yan?mda otur Serdar arkada otursun ikiniz beraber oturursan?z beni bu zevkten mahrum edersiniz bu an?n tad?n? doyas?ya t?m ayr?nt?lar?n? hissederek ya?amak istiyorum dedi.Ben biraz ?z?ld?m kar?s? yan?mda olsa eve gidene kadar neler yapmazd?m d <br /><BR><BR><BR><br />iye d???nd?m ama kendi kendime daha ?ok zaman?m?z olacak eve gitti?imizde daha rahat sevi?iriz dedim.Onlar ?nde ben arkada eve gidince neler yapaca??m?z? hayel ederken bir yandanda ?n?mde oturanZevce.com da ka? adet hande varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; handenin sa?lar?n? ok?uyor omuzlar?na ?p?c?kler konduruyordum bu arada <br /><BR><BR><BR><BR><br />Adam kar?s?na hadi kar?c???m Serdar`?n ilk hediyesini ver bu kadar yoldan gelmi? senin kokunu hep düş ederek sana ?ok otuzbir ?ekmi?ti.?imdi ger?ek kokunu ve ?slakl???n? ona sun bitanem. Hep yaz??malar?m?zda senin kokunu ve ?slakl???n? ilk olarak hissettirece?im demi?tim ya hadi ?imdi hissettir kar?c???m, <br /><BR><BR><BR><BR><br />Tamam kocac???m benimde ilk dokundu?um andan itibaren Serdar i?in ak?tt???m s?v?lar?m? ?imdi ona veriyorum diyerek bacaklar?ndan ??kard??? s?v?lar? ile ?slanm?? kilodunu bana uzatt? heyecandan ellerim titreyerekZevce.com da ka? adet hande varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; handenin ellerini ok?ayarak elinden kilodunu ald?m kalbim yerinden ??kacakm?? gibi,yarra??m pantolonumu y?rtacak bir ?ekilde, beğeni sular?yla s?r?l s?klam olmu? o muhte?em kokusuyla bezenmi? kilodunu ?nce derin derin koklad?m b?t?n kokusunu i?ime ?ektim ve ?slakl???n? sanki y?llar?n a?l???yla yalamaya ba?lad?m <br /><BR><BR><BR><br />ate? gibi yanan yanaklar?ma bast?rd?m,tekrar yine yalay?p koklad?m sonra ?ahlanm?? yarra??m? kilotuna sard?m ?slakl???n? yarra??ma s?rtmeye ba?lad?m.Bu arada benim bu durumumu g?renZevce.com da ka? adet hande varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; hande elini bacaklar?n?n aras?na soktu ve dayanam?yorum dokunmam laz?m diyerek am?n? ok?amaya ba?lad? koltu?un aras?ndan elini uzatarak benim yarra??m? kilotla beraber kavrad?,s?k?ca tutarak ohhhhhhh bir an ?nce bu yarra?? yalamak her yerime sokmak istiyorum kocac???m biraz ?abuk ol, <br /><BR><BR><BR><BR><br />Adam tamam kar?c???m evimize geldik zaten biraz daha sabret seni o yarra?a doyuraca??m.Tam bu arada zaten evlerinin ?n?ne gelmi?tik.Arabadan indik adam kar?c???m siz eve ??k?n ben arabay? park edip geliyorum yanl?z ben gelmeden ba?lamay?n. Zevce.com da ka? adet hande varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; hande tamam can?m kocac???m sensiz olurmu bu ikimizin beraber ya?ayaca??m?z bir zevk. <br /><BR><BR><BR><br />Hadi Serdar c???m biz evimize ??kal?m beni o kal?n yarra??nla doyur art?k dayanacak g?c?m kalmad? g?nlerdir e?imle kurdu?umuz fantazilerimiz ger?ekle?ecek hep bu an? bekliyorduk kocamda ?imdi gelir diyerekten merdivenleri ??kmaya ba?lad?k.??karken birtaraftan sikimi ok?uyor bir taraftanda dudaklar?m? ?p?yordu son evin kap?s?n? a?t? ve i?eriye girdik girer girmez ?yle bir dudaklar?ma yap???p ?pt? ki ben b?yleZevce.com da ka? adet istek varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; arzulu <br /><BR><BR><BR><br />bir ?p??meyi hi? ya?amam??t?m dilini a?z?m?n i?inde oynatmas? dudaklar?m? ??lg?nca emmesi kollar?m?n aras?na s?k?ca sarmamla dahada ??lg?nla?t? kendini yarra??ma do?ru bast?rmas? sanki ikimizinde bulutlar?n ?zerinde u?uyormu? gibi bir his verdi tam yarra??m? a?z?na alaca? anda zil ?ald? gelen kocas?yd?Zevce.com da ka? adet hande varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; handenin ve benim durumumuzu g?r?nce o ben gelmeden ba?lam??s?n?z bile, <br /><BR><BR><BR><br />Hay?r can?m a?k?m sensiz olurmu hi? yanl?z dayanamad?m Serdar`?n tad?na bakmak istedim, <br /><BR><br />Adam, anl?yorum kar?c???m daha ?ok zaman?m?z olcak doya doya bu zevki tadacaks?n ?imdi biraz i?ecek bir?eyler haz?rla hem birbirimizi tan?r?z hemde biraz soluklan?r?z. Tamam hayat?m ?imdi haz?rlar?m dedi ve mutfa?a gitti. <br /><BR><BR><BR><br />O gidince adam bana bak Serdar daha ?ncede konu?tu?umuz gibi biz bu fantaziyi hep kar?mla konu?tuk sanada ?ok g?vendik bu senin oldu?u gibi bizimde ilk olacak onun i?in bu vaka sadece ???m?z?n aras?nda kalacak bunu e?er olanak bulursak tekrarlar?z bulamazsak burada biter anla?t?km?, <br /><BR><BR><BR><br />Bende,ayn? fikirde oldu?umu en az sizin kadar benimde kaybedecek ?eyimin oldu?unu bu olay?n duyulmas? benide ?ok zor durumda b?rak?r onun i?in birbirimize bu olay?n tekrar? i?in ?srarc? olmamamam?z? benimde onlara g?vendi?imi s?yledim sizin gibi benimde ilk olacak dedim.biz bunlar? konu?urkenZevce.com da ka? adet hande varsa derhal t?kla ve g?r.`, CAPTION, `Hemen Ara-Bul`);” onmouseout=”return nd();”&gt; hande elinde bize haz?rlad??? i?eceklerle i?eri girdi zaten haz?r olan masaya i?ecekleri koyduktan sonra benim dudaklar?m? eliyle ok?ayarak birazda s?karak bana biraz ruhsat verirseniz ?zerime rahat bir?eyler giyinip geliyim olurmu bebeklerim kocas? tabi g?zel kar?m çok rötar bizi bekletme tatl?m, <br /><BR><BR><BR><br />Bu konu?malar olurken ben bir an r?yadam?y?m, yoksa ?ld?mde cennettemiyim diye d???n?rke adam?n sesiyle hayatta oldu?umu anlad?m Hadi Serdar ya?ayaca??m?z zevkli saatlere diye kadehini kald?rd? bende ayn? dileklerde bulundum buz gibi rak?dan i?tim. Biz dublemizi yar?lam??ken handenin sesiyle döşek odas?na d?nd?m ve inan?lmaz bir g?r?nt? ile kar??la?t?m (vucudu biraz tombul olmas?na ra?men ?ok bak?ml?,seksi ve ?eki?i bir kad?nd?) ?zerinde ?effaf bir gecelik alt?nda kara tanga bir kilot ve ayn? renkten s?tyenle kar??mda duruyordu <br /><BR><BR><BR><br />Kocas?na, nas?l kocac?k be?endinizmi Kocas?, bunu Serdar`a sormal?s?n ?imdi senin kocan o,Bu s?z sohbet s?ras?nda biraz sakinle?mi? yarra??m? iyice ??lg?na ?evirdi nerdeyse kalk?p ayakta duran hande yi yalay?p yutacakt?m.Hande;?yleyse yeni kocama soruyorum Serdar`?m be?endinmi kar?n?arzuluyormusun benim bu halimi sikecekmisin beni am?m? ve g?t?m? doyuracakm?s?n,kocam?n yard?m?yla onun g?zleri ?n?nde yarra??n? a?z?ma verecekmisin erke?im, <br /><BR><BR><BR><br />Ben yeni yeni ?oklar atlat?rken kocas? derin bir ohhh ?ekerek can?m kar?c???m bu s?zlerin benide azd?rd? baksana yarra??m ne hale geldi diyerek ger?ekten pantolununu zorlayan yarra??n? g?sterdi, hande,kocac???m istersen derhal a?z?ma alay?m yarra??n? emeyim istermisin, <br /><BR><BR><BR><br />?imdi de?il kar?c???m ?nce senin i?indeki yarra?? g?rmek istiyorum sonra a?z?na verece?im, <br /><BR><br />Tamam can?m ?imdi banada rak? koyunda bende size kat?lay?m,sonrada benim istedi?im ?eyi i?ime koyars?n?z,Hande benim yan?ma oturdu ve rak?s?n? yudumlamaya ba?lad?.Hande o ?ekilde yan?mda oturunca elinide benim zonklayan yarra??m?n ?zerine koydu.Zaten hi? inmemi? olan yarra??m? ok?ay?p s?kt?k?a rak?dan ?ok bu vaziyet beni sarho? etti i?kilerimizi yudumlarken <br /><BR><BR><BR><br />birazda ?ak?rkeyf oldum bu arada elimi bacaklar?n?n aras?na sokarak parmaklar?m?n o tatl? am?na ula?mas?n? sa?lar? kilodunun kenar?ndan am?na parma??m? de?dirdi?imde beğeni sular? inan?lmaz bir ?emilde v?c?k,v?c?k olmu?tu ben parma??m? kilitorisine de?dirdi?imde sanki elektrik ?arpar gibi titremeye ba?lad? benimde dayanacak g?c?m?n kalmad??? zaten herkes taraf?ndan belli oluyordu hande d?nd? ve dudaklar?ma yap??t? <br /><BR><BR><BR><br />?p??mek de?il sanki birbirimizi yiyiyorduk dilimi kopar?rcas?na emiyor sonra kendi dilini a?z?ma sokuyor dilini emerken korkun? zevkler al?yordu.art?k ok yaydan ??km??t? masadan kald?rd?m kollar?m?n aras?nda ikili kanepeye g?t?rd?m dudaklar?ndan boynuna inerken ald??? zevki anlatamam sonra s?tyenlerini ??zmeden memelerini çılgın gibi emmeye ba?lad?m bitmesin istiyordum her yerini yalamak ?zelliklede k?ll? olan koltuk altlar?n? ?oarzuluyordum.Ben koltuklar?n?n alt?n? k?llar?n? emip yalarke hande inan?lmaz ???l?klar at?yordu. <br /><BR><BR><BR><br />Bir anda d?ruldu hala soyunmam?? oldu?umdan fermuar?m? ??zd? yarra??m? ??karmaya ?al???rken yarra??m t?pk? bir ok gibi ellerinin aras?nda f?rlad? iki eliyle kavrad??? yarra??m? ?nce diliyle yalad? sonra a?z?na sokmaya ?al??t? biraz zorland? ama yinede bir k?sm?n? a?z?n?n i?inde emdi.Ben onun am?n? yalarken oda beni ta?aklar?m? ve yarra??m? b?y?k bir i?tahla yal?yordu.Kocas?na bakt???mda oda bu beğeni dalgas?na kendini kapt?rm?? <br /><BR><BR><BR><br />otuzbir ?ekiyordu.Ben kendimi kaybetmi? bir vaziyetteHande`nin am?n? g?t?n? yal?yorum dilimi am?n?n i?ine sokuyorum ben dilimi soktuk?a&gt; hande dahada bast?r?yor dilimi am?n?n en derin yerine sokmak i?in bende dilimi am?ndan ??kar?p g?t?n?n deli?ine bast?r?yorum b?yle bir zevki hi? ya?amad??m? d???n?rken <br /><BR><BR><BR><br />Adam hadi kar?c???m yata??m?za gidelim bende kat?lmak istiyorum Serdar`?n seni kendi yata??m?zda sikmesini hep düş etmi?tik.?u ana kadar sadece ikizin zevkle siki?ti?imiz yata??m?zda serda`ra am?n? g?t?n? verecektin de?ilmi <br /><BR><BR><BR><br />Evet kocac???m kendi yata??m?zda senin g?zlerinin ?n?nde kar?n? Serdar`nas?l siker diye azm? düş ettik ?imdi bu hayallerimiz ger?ek oldu g?t?r?n beni yata??m?za fantazilerimizideki gibi Serdar`kal?n yarra??n? ??kar kar?n?n beğeni sura?yla yanan am?na sok hep bunu istememi?miydin, <br /><BR><BR><BR><br />Evet kar?m benim can?m benim ikimizinde hayelleri ger?ek olcak Serdar`?n kal?n yarra??n? senin am?na,g?t?ne sokaca??m, Art?k dayanam?yorum kocac???m sok istiyorum her yerime sok b?t?n deliklerim istiyor,Hande`ye sar?larak kald?rd?m dudaklar?n? yal?yarak döşek odas?na g?t?rd?m.Hande beni yata?a itti?i gibi am?n? a?z?ma verdi ben am?n? yalarken bir anda kemerimin ??z?ld???n? hissettim <br /><BR><BR><BR><br />Hande ?yle bir am?n? a?z?ma vermi? s?v?lar?n? bana yediriyorduki pantolanumu kocas?n?n ??kard???n? bile g?remiyordum beh tatl? ballar? emerken bu seferde kilotumun a?a??ya indi?ini hissettim art?k hi?bir?ey umurumda de?ildi ne olacaksa olsun d???necek durumda de?ildim kilodum kocas? taraf?ndan ??kar?ld??? andahandenin am?na s?rt?nd???n? hissediyordum <br /><BR><BR><BR><BR><br />ve ??ld?rmak ?zereyidim yarra??m bir erke?in elinde ve kar?s?n?n am?na sokulmak ?zere ve eli ile tuttu?u yarra??m?n ?zerine hande yava? yava? oturmaya ba?lad? ?nce biriz oturup kalkt? sonra al??t?ktan sonra tamam?n? i?ine alacak ?emildi k?k?ne kadar oturdu:handenin ald??? zevki tanım edemem ?yle bir oturup i?inde oynat?yor sonra yine kalk?p yeniden oturuyor bu arada ka??nc? orgazm? ya??yor bilmiyorum ama ??lg?n gibi iniltileri d??ar?ndan duyulacak gibi.Bir ara soluklan?r gibi oldu, <br /><BR><BR><BR><br />Kocas?na hadi a?k?m ?imdide g?t?me istiyorum sok kendi ellerinle kar?n?n senden ba?ka kimse taraf?ndan siklmemi? g?t?ne sok istiyorum, Kocas? itaatkar bir ?ekilde yarra??m? am?ndan ??kard? ve am?n?n s?v?lan? ile g?t?ne s?rtmeye ba?lad? o yarra??m? g?t?n?n deli?ine s?rterken&gt; hande`de yava? yava? yarra??m? i?ine almaya ?al???yordu sonunda kocas? iyice ?slatt?ktan sonra g?t?n?n deli?ine girebildi ama ac? ve beğeni kar???m? bir sesle inliyordu yinede alabildi?i kadar g?t?ne sokmaya ?al???yordu <br /><BR><BR><BR><br />tabi kocas?da yard?m ediyordu benim daha dayanacak g?c?m kalmam??t? bu arada kocas?da aya?? kalkarak kar?s?n? a?z?na yarra??n? verdi bu görünüm beni iyice delirtti yarra??m g?t?n?n deli?ine tam k?k?ne kadar girmedi?i i?in ??kar?p am?na k?k?ne kadar soktum hande dahada ??lg?nla?t? bu ??lg?nl?k kar??s?nda dayanamad?m ve b?t?n s?v?lar?m? am?n?n derinliklerine bo?altt?m <br /><BR><BR><BR><br />ben bo?al?rken&gt; hande`nin ?zerimde nas?l bir orgazm ya?ad???n? hala inanam?yorum.Hande ?zerimden yan yatt? ben bir s?gara yakmak i?in uzand???mda ikinci ?oku ya?ad?m.Hande hadi kocac???m ?imdi ne yapacaks?n biliyorsun de?ilmi, <br /><BR><BR><BR><br />Evet kar?c???m Serdar`?n ve senin birbirine kar??m?? beğeni sular?n? yalayaca??m demesiyle 69 yaparak kar?s?n?n am?ndan akan beğeni sular?m?z? yalamaya ba?lad? kar?s?da onun yarra??n? emiyordu bu arada ikisini seyretmek beni yine hareketlendirdi onlar?n birbirlerini yalamalar? sonras?nda kocas? hande`nin a?z?na ?yle bir bo?ald?ki inan?l?r gibi de?ildi o kar?s?n?n ve benim kar??m?? olan beğeni sular?n? yalay?p <br /><BR><BR><BR><br />yutarken kar?s?da onun menilerini b?y?k bir i?tahla yal?yordu.Bunlar? yazmam? bu ?ift istedi isterkende ad ve yerden bahsetmememi istediler bende onlara duydu?um sayg? gere?i ad ve yer belirtmedim.okuduklar?nda belkide yeniden bulu?uruz kimbilir.ayn? duygularla hayat? dolu dolu ya?amak isteyen b?yle bir tad? beraber payla?mak isteyen ?iftlerin maillerini bekliyorum Sevgiyle Mutlu Kal?n<br /><BR><BR><br />G?nderen: sende istersen<br /><BR><BR><BR>
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
deger, tekrar, yasamaya

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Forum Jump

Cinsel Sohbet - bodrum escort - escort bayankonya escort
Tavsiye Bölümü Film
r. Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

izmir escort istanbul escort